m

Всяко дълго пътуване започва с една единствена стъпка. Лао Цзъ

Последвайте ни

Последвайте ни:

Пишете ни

GO UP
Image Alt

ОП Иновации и конкурентоспособност

ОП Иновации и конкурентоспособност

ОП Иновации и конкурентоспособност

ТравълМакс ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.092-0772-C01, наименование: “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура: BG16RFOP002-2.092 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 9 888.36 лв., от които 8 405.11 лв. европейско и 1 483.25 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 21.12.2020г. до 21.03.2021г.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Резултати от изпълнението на проекта: Осигурен оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19